Er wordt - middels de functie READ - een query uitgevoerd die niet is toegestaan